Енергийна Ефективност

 

Във връзка с изпълнение на план на  ЕС 20/20/20 и постигане на енергийни и въглеводородни  спестявания на вече построените сгради  ,съгласно жилищната политика на МРРБ и изпълняваща агенция  http://www.reecl.org/bg/ - фирма "ИНЕРТ 94" ЕООД е специализирана в саниране, обновяване  и прилагане на техники за подобряване на енергийната ефективност на жилищния фонд. 

 
Passive house